Algemene kinesitherapie  
De algemene kinesitherapie is gericht op zowel acute als langdurige bewegingsklachten. Dit gaat over klachten aan de spieren, pezen, ligamenten en gewrichten. Het doel van de therapie is je levenskwaliteit verhogen voor zowel de dagelijkse bezigheden en op vlak van sporten. Je kan hier terecht voor een brede waaier aan klachten. Dit gebeurt zowel via manuele therapie als oefentherapie.

Revalidatie  
Herstellen na een orthopedische ingreep is vaak een langdurig proces. Door het herstellen van het functieverlies trachten we je persoonlijke doelen te bereiken zodat je weer zo goed mogelijk kan functioneren in de omgeving (gezin, school, werk, vrije tijd, …). Revalideren naar een actieve levensstijl. 

Psychomotorische therapie bij kinderen 
De psychomotoriek gaat over de vanuit de hersenen gestuurde bewegingen. Dit gaat over zowel de grove motoriek (basisbewegingen, evenwicht, coördinatie, …), fijne motoriek (knippen, rijgen, schrijfmotoriek, …), lichaamsschema en lateralisatie in de verschillende ontwikkelingsfasen. Bij aanmelding van deze problemen wordt eerst via testing en observaties de oorzaak onderzocht. Zo kan er op de juiste manier gewerkt worden in therapie. 

Sherborne  
Sherborne is een beweegmethode met doelstellingen op sociaal en affectief-emotioneel vlak. Zelfvertrouwen en vertrouwen in de omgeving staan hierbij centraal. Hieraan wordt gewerkt in verschillende beweegsessies. Binnen dit programma wordt gewerkt met peuters, kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren met sensoriële, motorische of verstandelijke beperking of kinderen en jongeren met sociale en emotionele problemen. Drie basisdoelstellingen waaraan gewerkt wordt : bewustwording van eigen lichaam, bewustwording van de ruimte, bewustwording van anderen.  

Taping 
Voor het immobiliseren van gewrichten wordt gebruik gemaakt van de klassieke vorm van taping, met niet-elastische tape. Deze manier van taping kan zowel preventief als curatief gebruikt worden in verschillende fases van de revalidatie of bij de sport.  

Daarnaast gebruiken we ook een elastische tapingmethode, kinesiotape, met een gelijkaardige rekbaarheid als de huid. Na het aanbrengen van de tape ontstaat er meer ruimte in de onderhuid, wat de doorstroming van bloed- en lymfevaten stimuleert. Dit zorgt voor pijndemping en beter bewegen. In tegenstelling tot de klassieke tape, is de kinesiotape beweging bevorderend.  

Typ10

Typ10 is een typtraining gemaakt voor kinderen fijn motorische problemen, DCD, ASS en andere leerstoornissen vanaf 9 jaar. Tijdens de les wordt er geleerd om met 10 vingers blind te typen op eigen tempo. Aan elke letter op het toetsenbord wordt een kleur, afbeelding en woord gekoppeld. Er worden verschillende geheugensteuntjes gebruikt om de letters te onthouden. De les wordt steeds op dezelfde manier opgebouwd zodat de structuur herkenbaar is voor de kinderen. Dit maakt de typtraining ook interessant voor kinderen zonder bepaalde diagnose.  De nadruk van de lessen ligt niet op de typsnelheid, maar op het correct leren typen en het automatiseren ervan. De training bestaat uit 10 lessen van een uur die wekelijks plaatsvinden. Herhalen is zeer belangrijk daarom krijgt het kind online huistaakjes mee bestaande uit typoefeningen en spelletjes.  De typlessen worden gegeven in kleine groepjes van 2 tot 4 kinderen, maar kunnen ook individueel gegeven worden indien u dit verkiest.